“COPA ISI SİSTEMLERİ”  KAMPANYASI KAMPANYA KATILIM ŞARTLARI:

 1. @copaisisistemleri Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilecek olan kampanya, Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.
 2. Bu kampanya, 04.08.2022 (12:00) tarihinde başlayarak 11.08.2022 (23:59) tarihinde sona erecektir.
 3. 3. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.’ye ait @copaisisistemleri Instagram hesabını (ücretsiz) takip ederek paylaşılan kampanya postunu beğenip kampanya postunda bulunan videodaki Tuna ve Engin’in şikayetçi olduğu konu hakkında yorum yapan (video sessiz olup, katılımcılar konuyu tahmin ederek yaratıcı yorum yapacaklardır) ve 3 arkadaşını etiketleyenler yarışmaya katılacaklardır.
 4. Jüri seçimiyle 1 kişiye 10.000 TL değerinde Copa Naya Line Klima ikramiyesi verilecektir. Jüri değerlendirmesi 12.08.2022 tarihinde saat 10:00’da yapılacaktır ve sonuçlar 12.08.2022 tarihinde 12:00’da @copaisisistemleri Instagram hesabında duyurulacaktır.
 5. Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ve Yeni Markera Çekiliş Org. Ve Promos. Hiz. Tic. Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez.
 6. Kampanya kapsamında verilecek tüm ödüllerin satın alınması ve gönderilmesi esnasında ortaya çıkabilecek herhangi bir gecikme ve/veya sorundan Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. sorumlu tutulamaz. Hediyelerin tüketiciye tesliminden sonraki sorumluluk tüketicilerin kendilerine aittir. Teslimden sonra, herhangi bir kayıp vb. durumlarda Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. sorumluluk kabul etmez.
 7. “Copa Isı Sistemleri” kampanyası, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için ve başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz.
 8. “Copa Isı Sistemleri” kampanyası kullanıcıları, proje sayfalarının çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, yarışmaya yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını ve bu hususlara ilişkin tüm sorumluluğun kendilerinde olduğunu kabul ederler. Aksi takdirde; Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.’nin bu nedenle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya aynen rücu edilir.
 9. Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., bu yarışmaya katılım esnasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan dolayı (internet hızının düşük olması, bağlantının kopması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 10. Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., kişisel bilgilerin gizli tutulması konusunda gerekli tedbirleri almaktadır. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına rağmen sisteme düzenlenecek saldırılar sonucunda bu bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.’nin sorumluluğunda değildir.
 11. Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., yarışma sırasında öngörülmemiş açıklar yoluyla kurallara aykırı olduğunu tespit ettiği bir katılımı geri çevirme ve haksız rekabete yol açan kullanıcıyı diskalifiye etme yetkisine sahiptir. Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. bu kişi ve/veya kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.
 12. Kampanyaya sadece bireysel kullanıcılar (gerçek kişiler) katılabilir. Bir kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla kampanyaya katılan kullanıcılar ödül kazanamaz ve kesinlikle hak iddia edemezler. Kampanyaya bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Katılımcıya ait bilgiler kontrol edilecek olup, doğrulanmadığı takdirde katılımcının kampanya katılımı Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından iptal edilebilir. Böyle bir durumda katılımcı hediye hakkını kaybedecektir.
 13. Kampanyaya katılım ücretsizdir ve herhangi bir satın alma koşulu aranmayacaktır. İstenen koşulları sağlayan herkes kampanyaya katılabilir. Kazanılan ödül nakde çevrilemez, değiştirilemez ve başka bir kişiye devredilemez.
 14. Bu kampanya Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi’nin 02.08.2022 tarihli ve E-58259698-255.05.02-23013 sayılı izni ile kapsamı dışında düzenlenmiştir.
 15. “Copa Isı Sistemleri” kampanyasına katılanlar yukarıda belirtilen kampanya şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Kampanya şartları ile ilgili ihtilaflarda Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 16. 18 yaşından küçükler yarışmaya katılsa dahi, hediye kazanamazlar. Katılmış olmaları ve hediye kazanmaları halinde kazanmış oldukları hediyeler kendilerine ve/veya yasal temsilcilerine verilmez.
 17. Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. kampanyanın güvenliği için katılımcılardan gerekli gördüğü tüm bilgi ve belgeleri isteme hakkına sahiptir. Katılımcının Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında sunamaması halinde Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.’nin katılımcıyı kampanyadan çıkarma hakkı vardır.
 18. “Copa Isı Sistemleri” isimli kampanyaya, katılırken temin etmiş olduğunuz kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. veya bu kampanya ile ilgili olarak tayin ettiği üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına, işlenmesine ve aktarılmasına onay verdiğinizi peşinen kabul ve beyan etmektesiniz. Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, kişisel bilgilerin yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. kampanyaya katılan katılımcılardan hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir ve şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, sizinle ilgili olan bilgilere erişme, itiraz etme, bu bilgileri düzeltme, değiştirme ve/veya silme hakkına sahipsiniz.

Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

 1. Yukarıda yazılı bulunan koşullara aykırı davranışlar kötü niyetli ve kural dışı davranış olarak kabul edilecektir. Söz konusu kötü niyetli ve kural dışı davranış nedeniyle Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. yönünden maddi veya manevi bir zararın oluşması durumunda Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tazminat talebi de dahil olmak üzere her türlü yargı yoluna başvurmak hakkına sahiptir.